۱۱۵۴ – سنوات تحصیلی

آقای مهدی حجت‌بن‌الحسن هر چه سریعتر به دفتر آموزش مراجعه بفرمایند. لازم به ذکر است که سنوات آموزشی مجاز برای دوره‌ی کارشناسی ارشد ۶ ترم تحصیلی می‌باشد که ایشان با توجه به ۲۸۰۰ ترم مازاد از معافیت تحصیلی، مشمول خدمت سربازی محسوب گردیده و در صورت تاخیر در ارسال دفترچه اعزام به خدمت، برای ایشان غیبت و اضافه‌ی خدمت منظور شده و از تسهیلاتی مانند امریه، معافیت پزشکی و تکفل محروم خواهند شد.

۵۵۶

از آنجا که علفیه ذوق و هنر لازم برای اعطای لقب به امامان خود را ندارد، ملا به دلایل انسان دوستانه با توجه به عملکرد یا معنی اسامی اصلی این امامان حمام، اقدام به لقب‌سازی برای آنان کرد که بدین وسیله تقدیم می‌گردد:

علی – طالبی الائمه
حسن – سازشکار الائمه
حسین – اغتشاشگر الائمه
سجاد – بیمار الائمه
باقر – گاوچران الائمه
صادق – کذاب الائمه
کاظم – خشمگین الائمه (عصبانی الائمه)
رضا – مایه دار الائمه
جواد – بخیل الائمه
نقی – سیدنا و مولانا و صاحب امورنا گاگول الائمه
عسگری – شوشول الائمه
مهدی – متوهم الائمه

روز چهل و دوم ماه ممة الحجیم سال دوم نقوی – البانمک ملانقرالدین