واژه‌نامه

 

 آب انگور: نوشیدنی امام. یکی از راه های اتصال به غیب و دریافت معارف نقوی.

ادمین: نایب امام در دوره غیبت ایشان. مدیر، مدبر، آگاه به زمان.

بیابان: مقصد نهایی. جایی که نقویان پس از شنیدن حدیث امام به آنجا اعزام می شوند.

تجاوز: واکنش امام در برابر یاوه سرایی های علویان و عباسیان.

تقی: نام پدر امام (به روایتی).

جبی: جبرئیل. سفیر خدا نزد امام. راننده مرکب ایشان در سفر معراج. مسئول مکاتبات امام و بارگاه خدا. در برخی نسخ جبی گوزو هم آمده است.

جماع: نزدیکی، آمیزش جنسی. یکی از فعالیت های یومیه امام

جماعت: نوعی از عبادات نقوی، ترکیب جماع و نماز

جماع کلبی: جماع سخت، نوعی روش تنبیهی امام

جمُاع: بسیار جماع کننده. از القاب امام

جوات (جواد هم ذکر شده): پدر حضرت

حدیث: هر نوع صدا یا حرکت که از بدو تولد تا لحظه مرگ امام از ایشان صادر شده باشد. یکی از منابع اصلی تدوین قوانین آیین نقوی.

حدیث متواتر: حدیثی که بیش از یکبار روایت شده باشد. حدیث تکراری.

حکیمه: خواهر حضرت.

خشتک: ابزار ابراز علاقه به امام.

خشتک دریدن: اعلام وفاداری به آن حضرت. واکنش غیرارادی و طبیعی اصحاب پس از شنیدن حقایق نقوی.

رسولولا: جد آن حضرت که ادعای پیامبری و ارتباط با غیب داشت. گفته می شود دارای اختلال مشاعر بوده است.

زمان: نوه خیالی آن حضرت.

ذوالغلاف: لقب سوسن

ذوالمنی: بیضه مبارک امام

ذوالنعوظ: آلت مبارک امام.

ذوالنقار: نام شمشیر آن حضرت.

سامرا: محل زندگی و مقر دفتر امامت امام. در معنای وسیع تر به کل جهان اطلاق می گردد.

سمانه: مادر امام و همسر جوات آقا.

سوات: بسیار سوتی دهنده، از القاب امام.

سوسن: همسر امام و مادر عسکری کوچولو.

شمقدر: نام شتر آن حضرت.

شوشول: آلت نارسیده، شومبول. آلت عسکری کوچولو.

صحابه: یار نقی. کسی که خشتکش آماده دریدن باشد. یک صحابه واقعی سرانجام یا سر به بیابان می گذارد و یا به دو یا چند قسمت مساوی یا نامساوی تقسیم می گردد.

عباسی: دشمن نقویت. نسبت به علویان شرف دارد زیرا دشمن دانا بهتر از دشمن نادان است.

عسکری کوچولو: فرزند محبوب امام، بنا به روایات فراوان بیضه عسکری بارها آسیب دیده بود و توانایی تولید مثل نداشت.

علوی: هتاک. دروغگو. دشمن نادان. بی سواد و پرادعا. خودلایکی از نشانه های اوست.

فرنود: صاحب شوشول. کسی که شوشولش را خودش می شوید.

قرآن نقید: معجزه جاویدان امام. جزوه ای که ایشان برای هدایت و رستگاری پیروان خویش تهیه کرده و در اختیار آنان قرار دادند.

قروپ: فعالیت گروهی امام و اصحاب در آمیزش جنسی. برگرفته از واژه گروپ که به دلیل تطابق با زبان حضرت گ به ق تبدیل شده ولی پ بی تغییر مانده است. این از معجزات حضرت است که می توانستند پ را تلفظ نمایند.

گدای مسکین: سیریش، مزاحم. کسی که سال ها به طمع انگشتر امام نزد ایشان می رفت اما هربار آهن گداخته نصیبش می شد.

متوکل: خلیفه عباسی. رهبر عباسیان. وی در سامرا حکومت داشت.

معتصم: خلیفه عباسی. همواره به موقعیت و محبوبیت امام حسادت می کرد.

معتمد: خلیفه عباسی. وی به امام آب انگور مسموم داد و ایشان را شهید کرد.

معراج: یکی از سرگرمی های امام. سفر به بهشت برای سرکشی به اوضاع حوریان و دیدار با خدا برای نوشیدن چای با وی.

موج بنفش: موج آگاهی بخشی امام نقی. گسترش مرزها و افزایش هواداران آیین نقویت.

ناقورا: حماسه امام نقی در برابر ستمکاران عباسی. جنگ نابرابر امام مظلوم و سپاه میلیونی عباسیان در صحرای کرنقا.

نرگس: عروس اروپایی امام. همسر عسکری کوچولو.

نقاهت: کسب معارف نقوی به کمک اجتهاد. فقاهت نقوی. نام یکی از اصحاب شهید امام.

نقوات: درود بر نقی و پیروانش.

نقوی: پیرو آیین نقی. دوستدار و یار امام.

نقیه: حفاظت از ماتحت نقویان در برابر تهدید و آزار عباسی ها و علوی ها.

هاله نور: ویژگی منحصر به فرد امام و اجداد ایشان. منبع این انرژی نورانی هرگز معلوم نشد. در سال های اخیر وجود نسخه جعلی این هاله بر سر یکی از علویان شیاد ادعا شده است.

هتاکون: تهدید کنندگان. طبل تو خالی. سرباز حضرت.

یا نق: اصطلاحی رایج بین نقویان، استعانت از امام در پایان سخن

شمقدریه: گروهی از نقویون که بعد از مرگ امام، شمقدر (شتر گرمابه و گلستان آن حضرت) را به عنوان امام بعدی پذیرفتند.نقطه اشتراک این فرقه ضاله با شاخه اصلی نقویت در  این بود که این گروه نیز قائل به صدمه دیدن بیضتین شریفین عسگری کوچولو بودند اما معتقد بودند که این شمقدر بوده است که به بیضتین عسگری آسیب میزند.

شمقدراللهی:گروهی که معتقد بودند شتر امام نه تنها جانشین ایشان است بلکه تجسمی است از وجود ذات باریتعالی

عسکریه (یا عسگریه): گروهی که معتقدند پس از مرگ امام، مقام امامت حق عسکری کوچولو بوده است این گروه نیز قائل به اخته بودن این بزرگوار بودند.

جنگ نقروان:جنگی که بین شمقدریه و عسکریه بر سر مقام جانشینی امام درگرفت.

نقیلاتور: دستگاه سنجش میزان نقویت اصحاب

نقير:الاغ امام و از نسل عفير الاغ رسولولا، و يكى از اضلاع مثلث جانشينى امام به همراه عسگرى كوچولو و شمقدر. نقیر پس از جدش عفیر، دومین الاغی بود که به اسلام ایمان آورد.

باکی نیست: خیالی نیست،اوکی است. پاسخ امام در برابر سوالات صحابه در مورد روشهای غیر متعارف جماع

شاخه طوبی: نوعی شاخه درخت که کارکرد شلاق را در زمان کنونی داشته. پای ثابت جماع امام و سوسن

آب بینی بز: کنایه از چیز بسیار بی ارزش

افسار شتر خلافت: ریاست سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در زمان امام. امام حکومت را شتر می پنداشتند

علم لدنی: احکام بول و غائط که در امام بطور ژنتیک به ودیعه نهاده شده بود و سینه به سینه از امامی به امام بعد منتقل میشد

ناموس زهرا: یکی از قسمهای متداول علویون برای باور پذیر کردن دروغهایشان برای مردم

چشم بصیرت: نگاه تیز بینانه امام که همانند ایکس ری بود . چنانکه اندام زنان را از زیر لباس تشریح و سایز میکردند.

بول امام: عطر محمدی،(از دید علویون عطر کریستین دیور)، گلاب، کنایه از هرگونه مایع خوشبو

غائط امام: لوسیون مذهبیون، حنای علویان، سمنوی عباسیان، مشک و عنیر، ماده جامد خوشبو

رسولولا: گویش نقوی رسول الله است، در گویش سایر اقوام نقوی به صورتهای دیگر نیز آمده است مانند رسو دولا، سوسولولا، کپسول الله،شوشولولا، رسولولو، قس علیهذا

قنبر: غلام باوفای امام نقی، در وصف رابطه او با بانو سوسن شایعات فراوانی در سامرا بر سر زبانها بود. همچنین دشمنی قنبر و شمقدر بر هیچ کس پوشیده نبود

باغ فدک: باغی که امام نقی با جعل سند تصرف کرده بود و به پرونده زمینخواران معروف بود. این باغ مورد اختلاف امام و معتصم بود. در و دیوار باغ پر بود از مواردی همچون:»این باغ متعلق به معتصم می باشد»، «گه خوردی مال امام نقی می باشد»

مناظره: بحثهاى علمى و فلسفى امام نقى با دانشمندان غربى، يهودى و نصرانى و هندو كه از بدو تولد امام آغاز شد و هميشه با برد قاطع امام و دو نيم شدن طرف مقابل خاتمه پيدا ميكرد.در مواردی که امکان نصف کردن نبود امام آلت مبارکشان را به دانشمندان حاضر در جلسه نشان میدادند

انفاق: عيادت مخفيانه امام نقى از بيوه زنان سامرا و ساپورت معنوى انها در نيمه هاى شب. هيچكدام از انها هرگز امام را نشناختند و تنها پس از هلاكت امام فهميدند كه ان نقاب دارى(خفاش شب) كه سخاوتمندانه گره از مشكلاتشان ميگشود كسى نبود جز امام نقى.

سهم امام: دستمزد امام بابت تجاوز، جماع و دونیم کردن مردم که باید توسط ایشان به امام تقدیم میشد.حق امامت امام نقى 99 درصد از كل دارايهاى منقول و غير منقول هر فردى را شامل ميشد و بدين منظور حسابهاى بانكى مختلفى در اقصى نقاط جهان افتتاح شده بود و نپرداختن ان مساوى بود با مرگ.

ابن سبیل: دختران بسیجی سامرا

مسجد: دفتر کار امام. محل کسب و کار اهل بیت و جانشینان ایشان. محل گوزیدن و بول کردن نیست. امام بعضاً به عنوان مکان هم از آن استفاده میکرد.

گل یا پوچ شرطی : از تفریحات امام و صحابه در مسجد در اوقات بیکاری مابین سوالات و ورود افراد ناشناس و شناس به ایشان

دخول بر امام : دیدن امام . وارد شدن بر امام. ملاقات با ایشان. معمولا قبل از پرسیدن سوال از امام انجام میشود. در اینجا معنی سکس مقعدی یا واژینال نمیدهد

فرود آمدن امام: لندینگ کردن امام روی باند مسجد یا درمکانی دیگر در جمع اصحاب. در طول امامت آن بزرگوار دو بار چرخ جلوی ایشان باز نشد که منجر به آسیب دیدن آن حضرت و جمعی از صحابه هنگام فرود آمدن شد.

 

8 پاسخ به “واژه‌نامه

  1. «امام نقوائی» بر وزن «امام مقوائی» یکی از القاب حضرت بود که پس از تأسیس کارخانه های کاغذ و مقوا سازی به ایشان داده شد.

    • ایا ایمان نمیاوردید که ما این نقی را کردیم امام و شد و کردیم و شد نقی وای بحال شما که دست میاندازدید

  2. لباس مدل پنگوئن، نامی بود که کریستیان دیور به لباس مخصوص اسلامی با مقنعه داده بود که به دستور امام نقوائی برای ابن سبیل یا دختران بسیجی سامرا طراحی کرده بود. دلیل این تشابه اسمی هم آن بود که این دختران در لباس اسلامی سیاه و مقنعه سفید یا خاکستری شان، از دور مانند پنگوئن های قطب جنوب به نظر می رسیدند.

  3. ابولاشی که تحبیبیه ی ایشان «ابالاش» است از شاگردان امام واز راویان احادیث و وقایع نقوی هستند

  4. فقط واسه کم اوردنتونه که اینطوری توهین میکنین.
    اینقد تعداد شما کمه که این حرفاتون تاثیری نداره کوچولوها….!

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s